European University of Cyprus

Country
Cyprus
State
Nicosia
City
Egkomi, Nicosia